Hällristningssmycken

Ute på Torhamnshalvön finns några platser med spår från långt långt tillbaka.

Hällristningarna vid "Hästhallen" eller "Horsahallen" i Möckleryd, Torhamn

Hällristningarna vid ”Hästhallen” eller ”Horsahallen” i Möckleryd, Torhamn

Hällristningarna på Hästhallen i Möckleryd och på Fürstska klippan lite längre norrut ristades in under senare delen av bronsåldern mellan 1200-500 f Kr, så de har några år på nacken! Visst är det häftigt att något så gammalt finns kvar för oss att fantisera över idag!

Jag har gjort en serie smycken med motiv från dessa hällristningar. Smyckena är gjorda i brons, vilket ju passar ristningar från bronsåldern. Jag har låtit den patina de har efter bränning vara kvar och i vissa fall förstärkt den med lite extra patinering. Detta gör att varje smycke är helt unikt.

Beskrivningarna över vad man tror betydelsen av bilden är kommer framförallt från muséets/länsstyrelsens information vid platserna och böcker om hällristningar, men i vissa fall har jag lagt till min egen tolkning – ristningarna väcker fantasin och vi kan aldrig få definitiva svar, vad är din egen tolkning?

Viking ship in Bronze, 260 SEK as a pendant on leather cord, 310 SEK as a bracelet on a 10 mm flat leather  bracelet

Viking ship in Bronze, 260 SEK as a pendant on leather cord, 310 SEK as a bracelet on a 10 mm flat leather bracelet

Vill du äga ett smycke med motiv från Torhamn?

Tills webbshoppen är klar går det bra att beställa genom att kontakta mig på mail sara.porle@gmail.com eller telefon 0708-917 897.

Alla hängsmycken levereras med svart läderband (men går även att få med naturfärgat läderband) och som armband går de att få med svart, brunt eller naturfärgat armband efter dina mått. Du får också med texten om symbolens betydelse och foto av originalristningen.

Skepp till dödens rike

Hällristningsskeppen är förknippade med makt och kult. De brukar tolkas som en symbol för att färdas. Det kan vara färden till dödens rike eller att skeppet fraktar solen över himlavalvet. Främst ses skeppsristningarna som rituella figurer men de kan även vara verklighetsbilder som visar en vardaglig händelse. En del av skeppen är försedda med små lodräta streck, bemanningsstreck, vilka tolkats som avbildningar av människor som åker med båten. Skepp är en av de vanligaste hällristningsfigurerna i Sverige.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge län
Viking ship in Bronze 240 SEK

Viking ship in Bronze 240 SEK

Skepp från Fürstska klippan

Hällristningen i Högadal (Fürstska klippan) innehåller inte så många bilder, men trots det finns de flesta kända kategorierna av ristningar representerade. Det är skepp, skålgropar, fotavtryck och djur.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge län
Part of a ship (from Fürstska klippan), in Bronze, 240 SEK

Part of a ship (from Fürstska klippan), in Bronze, 240 SEK

Människor och gudar

Människofigurer, både män och kvinnor, förekommer ofta på ristningshällar. Många gånger finns de på eller vid båtar. De större människoliknande figurerna på vissa skepp kan vara gudar eller viktiga personer. Mansfigurer bär ofta sköldar och vapen av olika slag.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge län
Viking, in Bronze 240 SEK

Viking, in Bronze 240 SEK

Hästarna ger namn

Djurfigurer finns på de flesta ristningshällarna. Det är ofta djur som funnits i människors närhet som till exempel hästar, hundar eller viktiga jaktbyten. Djur var vanliga i mytologin och det är förmodligen därför de avbildats på hällen. Hästarna ovan har gett namn åt hällen.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge län
The "Hästhallen" horses in bronze 240 SEK

The ”Hästhallen” horses in bronze 240 SEK

Hjorten

Hjorten var en symbol för fruktbarhet och styrka, särskilt under brunstens revirstrider. Men den står också för död och återfödelse: Den fäller sina horn på hösten och får nya, ännu större och mäktigare på våren. Överallt i Västeuropa finns det förhistoriska myter kopplade till kronhjorten. Kelternas fruktbarhetsgud Cernunnos brukade framställas med hjorthorn på huvudet.

Källa: Bohusläns museum; Hällristningsresan
Deer, in Bronze 240 SEK

Deer, in Bronze 240 SEK

Fenrisulven

Hällristningen i Högadal (Fürstska klippan) innehåller inte så många bilder, men trots det finns de flesta kända kategorierna av ristningar representerade. Det är skepp, skålgropar, fotavtryck och djur, T ex en rävliknande figur.

Min fundering kring rävfiguren: Eftersom så många av bilderna på Torhamnshalvön tycks handla om solen lockas jag att tänka på den berättelse om hur Fenrisulven bet av guden Tyrs hand (Ohlmarks 1963). Bilderna med figurer med uppsträckta händer (där fingrarna kan symbolisera strålar) kan tolkas som sol och måne och den avbitna handen kan då bli en del av månens faser. Detta tycker jag är en intressant vinkling. Kan det vara Fenrisulven som är avbildad på Fürstska klippan?

Källa: Länsstyrelsen Blekinge län & Ohlmarks, Åke; Hällristningarnas gudar
"Fenrisulven" in Bronze, 260 SEK as pendant with leather cord, 310 SEK as a bracelet (with flat, wide leather bracelet)

”Fenrisulven” in Bronze, 260 SEK as pendant with leather cord, 310 SEK as a bracelet (with flat, wide leather bracelet)