Videoproduktion

Timelapse Timelapse av glas som smälter gjord i After Effects. Timelapsen är skapad genom morfning av ca 30 foton. Glass & Heat   Liten film om glas Filmen är skapad som en övningsuppgift i redigering (Premiere Pro) och tillägg av grafiska element (After... read more

Skoluppgift – Grafisk produktion

Mina grafiska produkter Annons, vernissagekort & affisch Grafisk manual Tillägg till den grafiska manualen: i1_Sara_Porle_GrafiskManual Uppgiftens grafiska manual i original: Original-GrafiskManualLoettorpsKonsthall   Uppgiftsbeskrivning A) Annons,... read more